O MNĚ

Lena 2

Lena Amoris

Jsem průvodcem pro všechny hledající na jejich cestě do svého nitra.

Už jako dítě jsem byla velmi empatická a vnímala realitu trochu jinak než moji vrstevníci. Vždy jsem nějak oproti mým spolužákům “vybočovala”

a pro mnohé jsem byla tzv. “ jiná”.

Moje cesta

Věděla jsem, že existuje víc, než ta realita kterou žiji.

Povídala jsem si s anděly. Řešila si ve svém nitru co asi existuje po životě a snažila se propojit s přírodou a užívat její dary. Cítila jsem, že mám určitý dar vhledu do lidských duší a srdcí. Že jsem schopna vyciťovat jejich trápení a zdravotní problémy.

Už jako dítě jsem hodně malovala a jelikož nebyl nikdo kromě mé maminky s kým bych si mohla o svém vnitřním světě popovídat transformovala jsem svoje pocity a vjemy do obrazů.

Jak jsem rostla stejně tak rostla i touha pomáhat druhým. Postupně jsem dorostla do okamžiku, kdy jsem si začala uvědomovat, že dar který mi byl dán je potřeba rozvíjet a postupně začít užívat.

Život mě na mé cestě vyučil v podobě silných prožitků strachu, úzkostí. Zažila jsem co jsou to panické ataky, spontánní potraty a nepochopení v partnerství. Dnes vím, že všechny prožité lekce přišly proto, abych se dokázala otevřít a měla dostatečné zkušeností a pochopení pro druhé. Díky pochopením sebe sama jsem dnes schopna předávat, vést a být průvodcem pro své klienty.

Moje zkušenosti nejsou zprostředkované, ale odžité a ruku v ruce s darem vhledu, s láskou a vděčností pomáhám hledajícím na jejich cestě do jejich nitra. Cítím velkou vděčnost za všechny prožitky. Za to, že se dnes mohu radovat z lidských posunů.

Že mohu být účastna jejich duchovního růstu na jejich spirále. Sledovat otevírání srdcí a vnímání života barevnějšího a krásnějšího, než ho doposud mohli vnímat. Raduji se z jejich poznání, že jejich jednoduchý život může být zároveň nesmírně bohatý a že oni jsou ti, kteří si tvoří svůj život, za který přebírají svoji zodpovědnost.

Jiný pohled

pouť započala po studiu na střední pedagogické škole, kdy jsem pocítila velkou touhu léčit a pomáhat lidem.

Pocitově jsem věděla, že studium lékařské fakulty by mne v nějakém ohledu limitovalo. Nedokázala jsem si tenkrát ještě vysvětlit proč a jak, ale už tenkrát jsem věděla, že to nebude jen o fyzické úrovni. Cesta mě vedla do Spojených států a Kanady, kde jsem se na přírodní klinice věnovala reflexní terapii. Potkala jsem několik přátel z řad lékařů, kteří mne zasvětili do tajů Colonhydroterapie, kterou jsem později vykonávala v lázních v Čechách.

Věděla jsem, že více jak 80% imunity je ve střevech a že udržovat střeva čistá je nesmírně důležité, ale pořád to nebyl komplexní přístup ke klientovi. Má cesta pokračovala dál. Absolvovala jsem 4 stupně Shiatsu od Seymoura Koblina z Havaje, baňkování, nastoupila na 1.školu tradiční čínské medicíny obor akupunktura, kde jsem strávila necelé 3 roky a dozvěděla se jak tělo funguje a že vítr může být i v játrech. Pořád mne to neuspokojovalo v rámci celostního přístupu.A tak jsem pátrala dál.

 

Absolvovala jsem kurz výživového poradenství, 2 stupně kvantové terapie,

SRT a posledním “ puzzletem “ do mého “ obrazu celostní medicíny” byla Etikoterapie. Až zde mi vše krásně zapadalo a dávalo smysl. Pochopila jsem, že ze všeho nejdůležitější je začít léčit lidskou duši až poté přejít na fyzickou úroveň. Na rozdíl od psychosomatiky etikoterapie má mravní podtext – existenci boha.

Dnešní medicína se snaží zbavit nemoci, ale v etikoterapii nejde o to se zbavit nemoci jako takové. Naopak nemoc je vnímaná jako přítel, který nese v sobě poselství. Cílem je zbavit se starého způsobu života, který k ní vedl.

Jde tu o to “chceme se léčit a nebo vyléčit “?

Chceme být “ MOCNÝ “ a nebo chceme být “ NE-MOCNÝ”?

Vše je pouze na nás. Jedinná opravdová léčba je práce na sobě.

Ke svým klientům přistupuji intuitivně a individuálně. Jsem nesmírně vděčná, že mohu vykonávat práci, která mne naplňuje a činí šťastnou.